• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Hakkımızda

Amacımız

Zinde Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü olarak amacımız misyonumuz doğrultusunda vizyonumuza ulaşmak için çalışmalarda bulunmak. Bu çalışmalarımız sırasında gençlerimizin çağımızdaki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve faaliyetlerimizi bu ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmek ana hedefimiz olacaktır.

Kulübümüz üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; gençlik, spor ve izcililik. Kulübümüz bu üç alanda da faaliyet yapabilecek altyapı ve mevzuata sahiptir.

Gençlik dönemi, bireyin sorumluluk alma ve toplumsallaşma dönemidir. Günümüzde bireyin toplumsallaşmasında aile ve okulun yanı sıra, gençlerin belirli amaçlar doğrultusunda bir araya geldiği dernekler/kulüpler de önemli rol oynamaktadır. Gençlik kulüplerince gerçekleştirilmesi öngörülen gençlik faaliyetleri “gençlerin boş zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayan eğitsel, sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmalardır.” (Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği – Madde 4).
Gençlik çalışmasında yol gösterici prensip; kendi etkinliklerini organize etmelerinde, kendi kendilerini ifade etme yolunu bulmalarında gençlere yardımcı olmaktır. Gençlik çalışması; gençler için yetişkinlerce sağlanan (yetişkin-merkezli) hizmetler değil, gençler tarafından planlanan, gençler tarafından uygulanan ve gençler tarafından değerlendirmesi yapılan etkinlikler olmalıdır.
Yine kulübümüzün bir diğer çalışma alanı olan spor çalışmaları ise, genç ve çocuklarımızın bedeni ihtiyaçlarını karşılayacak ve gelişimlerini sağlayacak faaliyetler çerçevesinde sürdürülecektir.
Kulübümüzün çalışma yapacağı bir diğer alan ise izciliktir. Alt yapı çalışmaları tamamlanmış olan Zinde İzcilik Kulübümüzde amacımız çocuklarımız için ciddi bir eğitim sistemi olan izcilik ile çocuklarımıza istenilen eğitimleri vermek.

Kısaca yeni kulübümüz, çağımızın ciddi ihtiyaçlarından birini karşılayarak genç ve çocuklarımızın hayatta saygın bireyler olmalarını sağlamak için kuruldu.

Misyonumuz

Genç ve çocuklarımızın; çağdaş anlamda bedensel ve zihinsel spor anlayışını ve ahlakını geliştirici çalışmalarla, sağlıklı, güzel ahlaklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek; bilgi ve beceri yönünden çağımızın gereklerine göre donatılmış, milli, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı, çevreye duyarlı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü ve görgülü bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak. İzcilik ile fikirce uyanık, ahlakça dürüst ve bedence sağlam bireyler yetiştirmek. İnsanların karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına; mutlu, huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamaya yönelik her türlü sosyal çalışma ile çevre ve kültüre duyarlı, milli kültür ve ahlak sahibi bireylerden meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

Yetiştireceğimiz genç ve çocuklarımızın, toplumda söz sahibi, sağduyulu bireyler olmasını sağlayarak, yaşanabilir, barış, sevgi ve kardeşlikle dolu bir dünya oluşturmak. Bu sayede sağduyulu toplumun temellerini atıp yetişmesini sağlayan dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelmek.

UFKA YOLCULUK YARIŞMASI
FEYZÜ'L KUR'AN
TİF
ÇEKÜD
AKRA FM
Saat
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret59580